Asocia mediante lazos o índices temáticos normas vinculadas entre sí por referencias directas o afinidades.